Source:
Michalczyk Wacław Marian OFM, Paczkowski Celestyn Mieczysław (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, ss. 1062

Introduced: 16.09.2015 18:41 | Last update: 30.05.2016 12:12

Title: Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej

Editor / co-editors: Michalczyk Wacław Marian OFM, Paczkowski Celestyn Mieczysław

Place / places of publication: Kraków-Warszawa

Publishing house: Drukarnia Styl

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 1062

Additional information for readers:

1 mapa, 24 tab., 1 wyk., 151 il., aneksy

Wykaz artykułów

 1. Rulka Kazimierz, Fragmenty XVII-wiecznych księgozbiorów personalnych ofiarowanych włocławskiemu klasztorowi Reformatów (przechowywane w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku), [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 807–820
 2. Bruździński Andrzej, Franciszkanie-reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 427–451
 3. Gach Piotr Paweł, Franciszkański kościół św. Kazimierza i klasztor w Lublinie w latach 1674-1819, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 499–520
 4. Kałamajska-Saeed Maria, Ilustrowane mapy polskich prowincji bernardynów 2 poł. w. XVIII- pocz. w. XIX, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 607–624
 5. Kloskowski Grzegorz, Kilka przyczynków do biogramów franciszkanów-reformatów Prowincji Wielkopolskiej św. Antoniego z Padwy oraz Pruskiej Wniebowzięcia NMP, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 625–634
 6. Machala Peter, Kroniki klasztorne reformatów w prowincji wielkopolskiej w XVII i XVIII w., [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 719–730
 7. Iwańska-Cieślik Bernadeta, Księgozbiór franciszkanów reformatów we Włocławku w połowie XVII wieku w świetle katalogu z 1655 r., [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 573–586
 8. Sobieraj Maciej, Księgozbiór reformatów kryłowskich w zbiorach WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 849–865
 9. Łyjak Wiktor Zygmunt, Materiały źródłowe do dziejów klasztoru Reformatów w mieście powiatowym Solcu nad Wisłą w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 703–717
 10. Wardzyńscy Katarzyna i Michał, Nieznane nastawy w kościołach Reformatów w Choczu i Dzierzgoniu w 1 ćw. XVIII w., [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 913–938
 11. Szot-Wróblewska Małgorzata, O. Jukundyn Kazimierz Czerwonka (1808-1875), wybitny reformat z Solca n. Wisłą, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 889–899
 12. Zamiatała Dominik CFM, Prowincjałowie Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w latach 1948-1984 w orbicie działań władz komunistycznych PRL, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 951–969
 13. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Tercjarstwo zrzeszone przy bernardyńskim kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Sokalu (1884-1938), [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 821–832
 14. Mandziuk Józef, Zarys dziejów franciszkanów śląskich do końca XIX stulecia, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 731–742