Source:
Szot-Wróblewska Małgorzata, O. Jukundyn Kazimierz Czerwonka (1808-1875), wybitny reformat z Solca n. Wisłą, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 889–899

Introduced: 16.09.2015 18:56 | Last update: 30.05.2016 12:38

Author / co-authors: Szot-Wróblewska Małgorzata

Title: O. Jukundyn Kazimierz Czerwonka (1808-1875), wybitny reformat z Solca n. Wisłą

Editor / co-editors: Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski

Place / places of publication: Kraków-Warszawa

Publishing house: Drukarnia Styl

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 889–899