Source:
Kałamajska-Saeed Maria, Ilustrowane mapy polskich prowincji bernardynów 2 poł. w. XVIII- pocz. w. XIX, [w:] Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski (red.), Non cesso gratis agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa, Drukarnia Styl, 2013, s. 607–624

Introduced: 16.09.2015 19:04 | Last update: 30.05.2016 12:21

Author / co-authors: Kałamajska-Saeed Maria

Title: Ilustrowane mapy polskich prowincji bernardynów 2 poł. w. XVIII- pocz. w. XIX

Editor / co-editors: Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski

Place / places of publication: Kraków-Warszawa

Publishing house: Drukarnia Styl

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 607–624