Source:
Tomoń Stanisław ZP, Fundacja paulińskiego klasztoru i Kościoła pw śś. Barbary i Andrzeja Ap. w Częstochowie w pierwszej połowie wieku XVII, „Studia Claromontana”, 23, 2005, s. 183–272

Introduced: 16.09.2015 21:05 | Last update: 16.09.2015 21:05

Author / co-authors: Tomoń Stanisław ZP

Title: Fundacja paulińskiego klasztoru i Kościoła pw śś. Barbary i Andrzeja Ap. w Częstochowie w pierwszej połowie wieku XVII

Journal: Studia Claromontana

Year/volume: 23

Year: 2005

Pages: s. 183–272