Source:
Dzik Joanna, Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru reformatów w Przemyślu, „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 295-302

Introduced: 18.09.2015 12:55 | Last update: 16.03.2017 11:33

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Dzik Joanna

Title: Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru reformatów w Przemyślu

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 5

Year: 2014

Pages: s. 295-302

Additional information for readers:

3 il. [Monstrance and chalice from the former Reformati Monastery Church in Kryłów, currently in the sacristy of the Reformati Monastery in Przemyśl, p. 302]

Electronic document