Source:
Szylar Anna, Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819–1864, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I), t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 325-347

Introduced: 23.09.2015 20:53 | Last update: 23.09.2015 20:53

Author / co-authors: Szylar Anna

Title: Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819–1864

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I

Volume / volumes and part / parts: t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 325-347

Additional information for readers:

[Summary: The dissolution of the Benedictine Sisters' monastery in Sandomierz in 1819–1864, pp. 346–347], il. w t. 4, s. 191–199

Inne z tej serii