Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Jezierska Anna, Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. Aktach Büschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 65-86

Introduced: 23.09.2015 21:05 | Last update: 23.09.2015 21:53

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula, Jezierska Anna

Title: Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. Aktach Büschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 65-86

Additional information for readers:

[Summary: A list of monasteries and collegiate churches to be covered by the secularisation edict of 30 October 1810 in the so-called Büsching Papers kept in the University Library in Wrocław, p. 86], il. w t. 4, s. 49–59

Inne z tej serii