Source:
Górniak Marek Robert, Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r.: zarys problemu, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 95-100

Introduced: 23.09.2015 21:08 | Last update: 23.09.2015 21:55

Author / co-authors: Górniak Marek Robert

Title: Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r.: zarys problemu

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 95-100

Additional information for readers:

[Summary: The dissolution of monasteries in Głogów in 1810: an outline of the problem, pp. 99–100], il. w t. 4, s. 71–82

Inne z tej serii