Source:
Kulak Teresa, Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 261-277

Introduced: 23.09.2015 21:24 | Last update: 23.09.2015 22:10

Author / co-authors: Kulak Teresa

Title: Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 261-277

Additional information for readers:

[Summary: The contribution of resources transferred from suppressed monasteries to the newly created Wrocław University in 1811, p. 277]

Inne z tej serii