Source:
Maziarz Antoni, Kasata gostyńskiej kongregacji księży filipinów w 1876 r., [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 333-348

Introduced: 23.09.2015 21:29 | Last update: 23.09.2015 22:23

Author / co-authors: Maziarz Antoni

Title: Kasata gostyńskiej kongregacji księży filipinów w 1876 r.

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 333-348

Additional information for readers:

[Summary: The dissolution of the Oratory of St. Philip Neri in Gostyń in 1876, p. 348]

Inne z tej serii