Source:
Kumor-Gomułka Bożena, Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej – dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 229-243

Introduced: 27.09.2015 12:02 | Last update: 27.09.2015 12:02

Author / co-authors: Kumor-Gomułka Bożena

Title: Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej – dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym

Editor / co-editors: Marek Derwich

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Volume / volumes and part / parts: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 229-243

Additional information for readers:

[Summary: Wrocław ecclesiastical book collections in the planned Central Silesian Library – why yes, why not? The idea of organising a united Municipal Library in Wrocław in the pre- and post-secularisation period, pp. 242–243]

Inne z tej serii