Source:
Kronika Benedyktynek Sandomierskich czyli Dzieje klasztoru sandomierskiego od roku 1615. 30 października. Spisane w roku 1763 za przełożeństwa P. Maryanny Siemanowski ksieni 13., t. 1, przypisami opatrzyła i do druku przygotowała Anna Szylar, Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2005, ss. 261

Introduced: 15.11.2015 18:30 | Last update: 15.11.2015 18:30

Title: Kronika Benedyktynek Sandomierskich czyli Dzieje klasztoru sandomierskiego od roku 1615. 30 października. Spisane w roku 1763 za przełożeństwa P. Maryanny Siemanowski ksieni 13., t. 1

Pages: ss. 261

Publisher / co-publishers: przypisami opatrzyła i do druku przygotowała Anna Szylar

Place / places of publication: Sandomierz

Publishing house: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Year / years of publication: 2005