Source:
Szlezynger Piotr Stanisław, Konwent oo. pijarów w Podolińcu na Spiszu. Geneza architektury, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 54, 2009, 1, s. 41-56

Introduced: 04.01.2016 20:22 | Last update: 04.01.2016 20:22

Author / co-authors: Szlezynger Piotr Stanisław

Title: Konwent oo. pijarów w Podolińcu na Spiszu. Geneza architektury

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 54

Year: 2009

Number / issue: 1

Pages: s. 41-56