Source:
Pencakowski Paweł, Sanktuaria minoryckie w Zawichoście i Nowym Korczynie. Dwie fundacje związane z księciem Bolesławem Wstydliwym i jego rodziną, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 37, 1992, 2, s. 119-143

Introduced: 04.01.2016 20:48 | Last update: 04.01.2016 20:48

Author / co-authors: Pencakowski Paweł

Title: Sanktuaria minoryckie w Zawichoście i Nowym Korczynie. Dwie fundacje związane z księciem Bolesławem Wstydliwym i jego rodziną

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 37

Year: 1992

Number / issue: 2

Pages: s. 119-143