Source:
Samsonowicz Hanna, Kościół pijarów w Łowiczu. Fazy budowy i architekci, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 33, 1988, 3, s. 233-256

Introduced: 04.01.2016 21:05 | Last update: 04.01.2016 21:05

Author / co-authors: Samsonowicz Hanna

Title: Kościół pijarów w Łowiczu. Fazy budowy i architekci

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 33

Year: 1988

Number / issue: 3

Pages: s. 233-256