Source:
Szlezynger Piotr Stanisław, Kościół karmelitów bosych w Wiśniczu Nowym, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 33, 1988, 2, s. 113-139

Introduced: 04.01.2016 21:07 | Last update: 04.01.2016 21:07

Author / co-authors: Szlezynger Piotr Stanisław

Title: Kościół karmelitów bosych w Wiśniczu Nowym

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 33

Year: 1988

Number / issue: 2

Pages: s. 113-139