Source:
Pencakowski Paweł, Dzieje i architektura dawnego dworu karmelitów bosych w Siedlcu koło Krzeszowa, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 30, 1985, 3, s. 299-310

Introduced: 04.01.2016 21:11 | Last update: 04.01.2016 21:11

Author / co-authors: Pencakowski Paweł

Title: Dzieje i architektura dawnego dworu karmelitów bosych w Siedlcu koło Krzeszowa

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 30

Year: 1985

Number / issue: 3

Pages: s. 299-310