Source:
Szlezynger Piotr Stanisław, Fortyfikacje klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniczu Nowym. Uzupełnienie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 28, 1983, 4, s. 375-383

Introduced: 04.01.2016 21:15 | Last update: 04.01.2016 21:15

Author / co-authors: Szlezynger Piotr Stanisław

Title: Fortyfikacje klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniczu Nowym. Uzupełnienie

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 28

Year: 1983

Number / issue: 4

Pages: s. 375-383