Source:
Szlezynger Piotr Stanisław, Fortyfikacje klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniczu Nowym, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 28, 1983, 2, s. 143-160

Introduced: 04.01.2016 21:16 | Last update: 04.01.2016 21:16

Author / co-authors: Szlezynger Piotr Stanisław

Title: Fortyfikacje klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniczu Nowym

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 28

Year: 1983

Number / issue: 2

Pages: s. 143-160