Source:
Andrzej Józef Baranowski, Architektura sakralna Brześcia XVII i XVIII w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 26, 1981, 2, s. 185-188

Introduced: 04.01.2016 21:18 | Last update: 04.01.2016 21:18

Author / co-authors: Andrzej Józef Baranowski

Title: Architektura sakralna Brześcia XVII i XVIII w.

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 26

Year: 1981

Number / issue: 2

Pages: s. 185-188