Source:
Bassin Elena, Kowalczyk Jerzy, Dzieło Baltazara Longheny w Polsce. Kościół Filipinów w Gostyniu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 23, 1978, 1/2, s. 3-38

Introduced: 04.01.2016 21:24 | Last update: 04.01.2016 21:24

Author / co-authors: Bassin Elena, Kowalczyk Jerzy

Title: Dzieło Baltazara Longheny w Polsce. Kościół Filipinów w Gostyniu

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 23

Year: 1978

Number / issue: 1/2

Pages: s. 3-38