Source:
Ciemnołoński Janusz, Ze studiów nad bazyliką w Pelplinie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 19, 1974, 1, s. 27-66

Introduced: 04.01.2016 21:34 | Last update: 04.01.2016 21:34

Author / co-authors: Ciemnołoński Janusz

Title: Ze studiów nad bazyliką w Pelplinie

Journal: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Year/volume: 19

Year: 1974

Number / issue: 1

Pages: s. 27-66