Source:
Adamczyk Mieczysław Jerzy, Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1812, Prace Pedagogiczne, 111), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, ss. 179

Introduced: 04.01.2016 22:21 | Last update: 04.01.2016 22:21

Author / co-authors: Adamczyk Mieczysław Jerzy

Title: Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1812, Prace Pedagogiczne, 111

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 1995

Pages: ss. 179