Source:
Wiszewski Przemysław, Krajobraz epigraficzny kościoła klasztornego benedyktynek w Legnicy (XIV–XIX w.), „Studia Epigraficzne”, 1, 2004, s. 55–65

Introduced: 30.01.2016 22:41 | Last update: 30.01.2016 22:41

Author / co-authors: Wiszewski Przemysław

Title: Krajobraz epigraficzny kościoła klasztornego benedyktynek w Legnicy (XIV–XIX w.)

Journal: Studia Epigraficzne

Year/volume: 1

Year: 2004

Pages: s. 55–65