Source:
Stefaniak Piotr, Karolak Tomasz, Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606-1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego, Sochaczew, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, 2013, ss. 291

Introduced: 31.01.2016 18:13 | Last update: 31.01.2016 18:13

Author / co-authors: Stefaniak Piotr, Karolak Tomasz

Title: Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606-1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego

Place / places of publication: Sochaczew

Publishing house: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, Stowarzyszenie „Nasz Zamek”

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 291

Additional information for readers:

216 il., aneksy, bibliografia