Source:
Winowski Leszek, Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku (uwagi na tle pracy F. Hanusa, Church and State in Silesia under Frederick II, Washington 1944, s. VIII+432), „Studia Śląskie”, 1958, s. 233-252

Introduced: 03.02.2016 18:53 | Last update: 03.02.2016 18:53

Author / co-authors: Winowski Leszek

Title: Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku (uwagi na tle pracy F. Hanusa, Church and State in Silesia under Frederick II, Washington 1944, s. VIII+432)

Journal: Studia Śląskie

Year: 1958

Pages: s. 233-252