Source:
Katalog archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. Romuald Gustaw, Kazimierz Kaczmarczyk, Lublin, Ośrodek ABMK KUL, 1970, ss. 94

Introduced: 28.03.2014 10:53 | Last update: 09.02.2015 10:02

Type of work: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Title: Katalog archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie

Pages: ss. 94

Publisher / co-publishers: oprac. Romuald Gustaw, Kazimierz Kaczmarczyk

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Ośrodek ABMK KUL

Year / years of publication: 1970

Type of item: samodzielna pozycja