Source:
Bulińska Monika (red.), Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim, Śrem, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, 2013, ss. 472

Introduced: 17.02.2016 18:22 | Last update: 17.02.2016 18:22

Title: Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim

Editor / co-editors: Bulińska Monika

Place / places of publication: Śrem

Publishing house: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 472

Additional information for readers:

482 il., 1 pl., 17 map, bibliografia