Source:
Trajdos Tadeusz M., Dominikanie w Samborze, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, 19, 2015, s. 11-38

Introduced: 20.02.2016 21:31 | Last update: 20.02.2016 21:31

Author / co-authors: Trajdos Tadeusz M.

Title: Dominikanie w Samborze

Journal: Przemyskie Zapiski Historyczne

Year/volume: 19

Year: 2015

Pages: s. 11-38