Source:
Betlej Andrzej, Dawny kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii i Św. Alojzego Gonzagi (obecnie cerkiew katedralna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego) oraz kolegium Jezuitów w Stanisławowie, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 14, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2006, s. 359-368

Introduced: 14.04.2016 15:20 | Last update: 08.06.2016 21:34

Type of work: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Author / co-authors: Betlej Andrzej

Title: Dawny kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii i Św. Alojzego Gonzagi (obecnie cerkiew katedralna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego) oraz kolegium Jezuitów w Stanisławowie

Editor / co-editors: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Volume / volumes and part / parts: t. 14

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Year / years of publication: 2006

Pages: s. 359-368