Source:
Biernat Marcin, Kurzej Michał, Ostrowski Jan K., Kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor OO. Dominikanów, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, cz. 2, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 20, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2012, s. 171-283

Introduced: 15.04.2016 09:13 | Last update: 08.06.2016 22:17

Type of work: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Author / co-authors: Biernat Marcin, Kurzej Michał, Ostrowski Jan K.

Title: Kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor OO. Dominikanów

Editor / co-editors: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, cz. 2

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Volume / volumes and part / parts: t. 20

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Year / years of publication: 2012

Pages: s. 171-283