Source:
Betlej Andrzej, Kościół p.w. Św. Mikołaja i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 15, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2007, s. 127-142

Introduced: 15.04.2016 09:13 | Last update: 09.06.2016 14:46

Type of work: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Author / co-authors: Betlej Andrzej

Title: Kościół p.w. Św. Mikołaja i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach

Editor / co-editors: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Volume / volumes and part / parts: t. 15

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Year / years of publication: 2007

Pages: s. 127-142