Source:
Pelczar Roman, Zakon benedyktynek na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII w. Dynamika rozwoju i główne kierunki działalności, [w:] Gwioździk Jolanta, Witkowski Rafał, Wyrwa Andrzej Marek (red.), Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 161-169

Introduced: 30.04.2016 16:58 | Last update: 30.04.2016 16:58

Author / co-authors: Pelczar Roman

Title: Zakon benedyktynek na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII w. Dynamika rozwoju i główne kierunki działalności

Editor / co-editors: Gwioździk Jolanta, Witkowski Rafał, Wyrwa Andrzej Marek

Title of book by single / multiple authors: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 161-169