Source:
Pietrzkiewicz Iwona, Benedyktynki w Starych Trokach i ich księgozbiór, [w:] Gwioździk Jolanta, Witkowski Rafał, Wyrwa Andrzej Marek (red.), Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 389-424

Introduced: 30.04.2016 17:33 | Last update: 30.04.2016 17:33

Author / co-authors: Pietrzkiewicz Iwona

Title: Benedyktynki w Starych Trokach i ich księgozbiór

Editor / co-editors: Gwioździk Jolanta, Witkowski Rafał, Wyrwa Andrzej Marek

Title of book by single / multiple authors: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Year / years of publication: 2014

Pages: s. 389-424