Source:
Rolska Irena, Antiquum documentum et novo cedat ritui. Sztuka po Trydencie w Archidiakonacie Lubelskim w XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, ss. 340

Introduced: 02.04.2014 16:22 | Last update: 08.07.2015 14:21

Author / co-authors: Rolska Irena

Title: Antiquum documentum et novo cedat ritui. Sztuka po Trydencie w Archidiakonacie Lubelskim w XVII wieku

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Wydawnictwo KUL

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 340