Source:
Dola Kazimierz ks., Dominikanie w Nysie 1749-1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta, (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 52), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2009, ss. 134

Introduced: 07.04.2014 15:19 | Last update: 15.03.2017 12:26

Author / co-authors: Dola Kazimierz ks.

Title: Dominikanie w Nysie 1749-1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta

Series and subseries: Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 52

Place / places of publication: Opole

Publishing house: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Year / years of publication: 2009

Pages: ss. 134

Additional information for readers:

[Dominicans in Nysa 1749-1810. A contribution to the history of the Order and the city]; 41 il. w tekście, 20 na wkładce, br. str; R. VI: Sekularyzacja, s. 101 (1. Kasata konwentu, 101-4; 2. Losy budynków klasztornych, s. 104-108). Dominikanie nyscy. Członkowie konwentu klasztornego w Nysie w latach 1749-1810 (układ alfabetyczny), s. 111-25, tu losy ich po kasacie