Source:
Szylar Anna, "Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet". Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781-1897), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 4), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 197

Introduced: 09.05.2016 19:22 | Last update: 09.05.2016 19:22

Author / co-authors: Szylar Anna

Title: "Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet". Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781-1897)

Series and subseries: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 4

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2015

Pages: ss. 197

Additional information for readers:

10 tabel, 25 il., indeksy osób, nazw miejscowych i rzeczy, streszczenie w języku angielskim ["There is No Pen to Express Her Virtues". Letters on the Deaths of Nuns Addressed to the Benedictine Abbey in Sandomierz in the Collection of the Diocesan Library in Sandomierz (1781-1897)]

Electronic document