Source:
Bobkowska Wanda, Losy pijarów w czasie pierwszej okupacji pruskiej 1793-1806, „Nasza Przeszłość”, 15, 1962, s. 257-283

Introduced: 11.05.2016 09:59 | Last update: 11.05.2016 09:59

Author / co-authors: Bobkowska Wanda

Title: Losy pijarów w czasie pierwszej okupacji pruskiej 1793-1806

Journal: Nasza Przeszłość

Year/volume: 15

Year: 1962

Pages: s. 257-283