Source:
Kwiatkowska Wiesława, Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie dla kultury mieszczaństwa, „Zapiski Historyczne”, 67, 2002, 1, s. 7-17

Introduced: 11.05.2016 10:32 | Last update: 11.05.2016 10:32

Author / co-authors: Kwiatkowska Wiesława

Title: Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie dla kultury mieszczaństwa

Journal: Zapiski Historyczne

Year/volume: 67

Year: 2002

Number / issue: 1

Pages: s. 7-17