Source:
Chamera-Nowak Agnieszka, Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 15, 2004, s. 183-252

Introduced: 11.05.2016 11:59 | Last update: 11.05.2016 11:59

Author / co-authors: Chamera-Nowak Agnieszka

Title: Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Journal: Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Year/volume: 15

Year: 2004

Pages: s. 183-252

Additional information for readers:

[Andrew Edward Koźmian Library in the collection of the National Institute of them. Ossolińskich] Książki ze skasowanych klasztorów: s. 198, 199, 215, 233, 235-236, 248