Source:
Wadowski Jan Ambroży, Kościoły lubelskie. Na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków, Akademia Umiejętności, 1907, ss. 598, wydanie I

Introduced: 11.05.2016 14:48 | Last update: 11.05.2016 14:48

Author / co-authors: Wadowski Jan Ambroży

Title: Kościoły lubelskie. Na podstawie źródeł archiwalnych

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Akademia Umiejętności

Year / years of publication: 1907

Pages: ss. 598

Additional information for readers:

reprint w wydaniu 2: J. A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Lublin: Norbertinum, 2004, ss. 13 + 598

Electronic document

Comment: wydanie I