Source:
Adamczyk Kazimierz, Zbiory bernardynów bydgoskich w Bibliotece Kórnickiej PAN, „Przegląd Bydgoski”, 7, 1996, s. 104-110

Introduced: 08.04.2014 13:48 | Last update: 22.01.2015 12:45

Author / co-authors: Adamczyk Kazimierz

Title: Zbiory bernardynów bydgoskich w Bibliotece Kórnickiej PAN

Journal: Przegląd Bydgoski

Year/volume: 7

Year: 1996

Pages: s. 104-110