Source:
Cyman Genowefa (s. Ksawera), Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum Crucis Christi) w latach 1939-1947, [w:] Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, (Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 8), t. 8, Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995, s. 255-282

Introduced: 18.05.2016 22:25 | Last update: 18.05.2016 22:25

Author / co-authors: Cyman Genowefa (s. Ksawera)

Title: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum Crucis Christi) w latach 1939-1947

Series and subseries: Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 8

Volume / volumes and part / parts: t. 8

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year / years of publication: 1995

Pages: s. 255-282

Inne z tej serii