Source:
Bończuk-Dawidziuk Urszula, Wkład Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1783-1829) w tworzenie bazy materialnej i koncepcji naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Harasimowicz Jan (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3527), t. 4: Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 57-67

Introduced: 21.05.2016 00:14 | Last update: 21.05.2016 00:14

Author / co-authors: Bończuk-Dawidziuk Urszula

Title: Wkład Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1783-1829) w tworzenie bazy materialnej i koncepcji naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Editor / co-editors: Harasimowicz Jan

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 3527

Volume / volumes and part / parts: t. 4: Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r.

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 2015

Pages: s. 57-67

Inne z tej serii