Source:
Andrysiak Ewa, Losy księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu po likwidacji ich klasztoru w 1810 r. = Fates of the library of the Lateran Canons from Kalisz after the dissolution of their monastery in 1810, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012, s. 10-11

Introduced: 10.04.2014 13:56 | Last update: 15.11.2016 08:54

Author / co-authors: Andrysiak Ewa

Title: Losy księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu po likwidacji ich klasztoru w 1810 r. = Fates of the library of the Lateran Canons from Kalisz after the dissolution of their monastery in 1810

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2012

Pages: s. 10-11

Electronic document