Source:
Bielińska-Galas Ewa, Graduał ms. 1677 z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, „Studia Sandomierskie”, 11, 2004, 4, s. 5-27

Introduced: 21.05.2016 09:31 | Last update: 21.05.2016 09:31

Author / co-authors: Bielińska-Galas Ewa

Title: Graduał ms. 1677 z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Journal: Studia Sandomierskie

Year/volume: 11

Year: 2004

Number / issue: 4

Pages: s. 5-27