Source:
Szylar Anna, Fundacja, uposażenie i kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu (1615-1903), „Studia Sandomierskie”, 10, 2004, 2, s. 7-56

Introduced: 21.05.2016 09:32 | Last update: 21.05.2016 09:32

Author / co-authors: Szylar Anna

Title: Fundacja, uposażenie i kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu (1615-1903)

Journal: Studia Sandomierskie

Year/volume: 10

Year: 2004

Number / issue: 2

Pages: s. 7-56