Source:
Warso Albert, Budowa Domu Księży Emerytów w Sandomierzu 1926-1930, „Studia Sandomierskie”, 13, 2006, 3, s. 23-50

Introduced: 21.05.2016 10:16 | Last update: 21.05.2016 10:16

Author / co-authors: Warso Albert

Title: Budowa Domu Księży Emerytów w Sandomierzu 1926-1930

Journal: Studia Sandomierskie

Year/volume: 13

Year: 2006

Number / issue: 3

Pages: s. 23-50