Source:
Kłoczowski Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 17), Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1956, ss. 356

Introduced: 24.05.2016 14:02 | Last update: 24.05.2016 14:02

Author / co-authors: Kłoczowski Jerzy

Title: Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku

Series and subseries: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 17

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year / years of publication: 1956

Pages: ss. 356

Additional information for readers:

mapa