Source:
Preisner Jan, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, 13/2), t. 2: 1895-1975, Kraków, Wydawnictwo WAM; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2003, ss. 390 + 28 il.

Introduced: 24.05.2016 15:38 | Last update: 24.05.2016 15:38

Author / co-authors: Preisner Jan

Title: Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha

Series and subseries: Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, 13/2

Volume / volumes and part / parts: t. 2: 1895-1975

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo WAM; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"

Year / years of publication: 2003

Pages: ss. 390 + 28 il.

Pozostałe tomy